Menu

Innovative Solar IIAAE

header photo
Sr. Client's Name Location Project Details
  Solar Grid-Tie Roof top Solution   Capacity (KWp )
1 Mr. Kamlakar S Vaidya (Vaidya Fabricators ,Mr. Prasad Vaidya) Modkaghar,Guhaghar 05 KWp
2 Patankar Hospital ( Dr. Patankar) Chiplun 05 KWp
3 Gandhi Honda Showroom ( Mr. Nitin Gandhi) Kherdi ,Chiplun 10  KWp
4 L.G. Showroom (Mr. Suhas Patwardhan) Ratnagiri 05 KWp
5 Mr. Ashraf Shekh Hasan Naik ,Mr. Razin Naik (Residence) Ratnagiri 05 KWp
6 Laxminarayan Cable Netwark (Mr. Mahesh Joshi) Guhaghar 15 KWp
7 Mr. Gajanan Vishnu Ranade , Dr. Ranade Gaokhadi , Ratnagiri 03  KWp
8 CREDAR ( Mr. Vasant Manohar Pitre, ) Devrukh 20  KWp
9 Harivijay Automobiles (Mr. Vinayak Hari Mone) IOCL Petrol Pump Lonere 05 KWp
10 Shri Rashtriya Seva Samiti  Ratnagiri 05 KWp
11 Mr. Pandurang J. Vaidya Ratnagiri 05 KWp
12 M/s. Atharva Automobiles IOCL Petrol Pump Khed (Ratnagiri) 07 KWp